Załóż konto w micspace

Rejestracja konta jest bezpłatna. Decyzję o zakupie podejmujesz w dowolnym momencie już po zalogowaniu. Bez żadnych zobowiązań.

lub zaloguj się jeżeli masz już konto

Micspace Sp. z o.o., ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2G, 58-506 Jelenia Góra, NIP: 6112816891, KRS: 0000956465, Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabryczna, IX Wydział KRS, Kapitał zakładowy: 11.000,00 zł, w całości wpłacony